การจัดการความรู้
เรื่อง : คู่มือการวิเคราะห์อัตากำลังคน
  รายละเอียด : การวิเคราะห์อัตรากำลังคน เหมาะสมกับปริมาณงานในแต่ละตำแหน่ง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 7 คน